Till: Medlemmarna i yrkesavdelning 110 (skådespelaravdelningen) inom TF

Hej!

Det har knappast undgått någon vilket enormt genomslag Ekots enkät om sexuella trakasserier inom scenkonst- och filmbranschen har fått.

Med detta brev vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla er 1600 Teaterförbundsmedlemmar som svarat på enkäten, och bidragit med era upplevelser. Stort tack även till er som svarade på enkäten om skådespelares hälsa. Tack vare er har våra kunskaper på området ökat, och vi fortsätter arbetet!

Era enkätsvar har satt många bollar i rullning. Teaterförbundet har i många år arbetat mot trakasserier, bland annat genom att hålla utbildningar på arbetsplatser, granska jämställdhetsplaner och utarbeta checklistor. Äntligen har nu också andra aktörer fått upp ögonen för problematiken, och förutsättningarna för att vi ska kunna åstadkomma ett kraftfullt resultat har därmed ökat.

Vi samarbetar redan med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst på det här området, och vi kommer nu intensifiera detta samarbete. Kulturministern och riksdagens kulturutskott har också reagerat, och kallat till möten.

Enligt diskrimineringslagen är det arbetsgivarens ansvar att sätta stopp för trakasserier och arbeta förebyggande. Också vi på Teaterförbundet har ett ansvar att driva på utvecklingen och att hjälpa och stötta enskilda medlemmar.

Tillsammans kan vi alla på olika sätt driva utvecklingen framåt när det gäller en god arbetsmiljö; fackförbund, förtroendevalda, arbetsgivare, anslagsgivare, politiker, yrkesverksamma med flera.

Ingen medlem ska behöva bli utsatt för trakasserier på sin arbetsplats, varken idag eller i framtiden!

Återigen, stort tack!

Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet
Lars G Svensson, ordförande, yrkesavdelningen för skådespelare (avd 110) inom Teaterförbundet

Kontakt, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor
Förtroendevald: Ulla Svedin, ledamot av Teaterförbundets styrelse, även ordförande i förbundets grupp för jämställdhet och andra diskrimineringsfrågor, ulla.svedin@trappan.net
Kansli: Nina Stone, nina.stone@teaterforbundet.se
.

Läs mer
Resultatet av Ekot-undersökningen kan du läsa mer om på www.sr.se. I slutet av februari kommer du också kunna läsa om resultaten av skådespelarundersökningen på www.storaskådespelarundersökningen.nu.

P.S: Vet du någon TF medlem som ej fått enkäten? Det beror på att vi inte har rätt e-postadress på den personen! Nu är det lätt att själv ändra uppgifter som e-post, adress etc. Gå in under Mina sidor på TF-webben eller kontakta medlemsregistret, medlem.tf@teaterforbundet.se.