Källarmålningen har kommit in i pyntskedet. Det är mitt favoritskede. Så jag har slagit på stort och målat lite text på en dörr.

När jag var klar med målarpillandet gick jag runt och tuppade mig nöjt en rätt så lång stund. Faktum är att jag fortfarande inte är helt klar med tuppandet. Och nåde den som klagar på att texten inte är perfekt rak! Vi har inget vattenpass, så jag fick höfta, hävdar med bestämdhet att det är med flit och faller under kategorin ”shabby chic”. Sedan tuppar jag mig lite till.

(Och nej, färgerna stämmer inte alls. Dörren är vit och texten grafitgrå, men mobilkameran gillar sepia. Överlag gör den det.)